آیا کلاهبرداری موسسه کاریابی بین المللی سمیعی صحت دارد؟

پشت پرده واقعی و محرمانه پلمپ موسسات اعزام دانشجو فاش شد

 

دبیرموسسات اعزام دانشجو کیست؟  موسسه کاریابی بین المللی سمیعی چه سودی از پلمپ دفاتر رقبای خود می برد؟اجاره دادن مجوز اعزام دانشجو توسط موسسه سعید سمیعی صحت دارد؟ آیا کلاهبرداری موسسه کاریابی بین المللی سمیعی صحت دارد؟

سعید سمیعی دبیر کانون موسسات اعزام دانشجو با داشتن لیسانس ریاضی و با استفاده از رانت توانسته در حوزه کاریابی(شماره نامه اداره ثبت در روزنامه رسمی ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۷۴۸۰) و اعزام دانشجو(شماره نامه اداره ثبت در روزنامه رسمی ۱۲۳۱۸\ث ۹۱\۳۲) مجوزهای فراوانی برای خود و بستگان نزدیکان خود مانند فهیمه سمیعی، رحیمه سمیعی ، فریده سمیعی و سینا سمیعی بگیرد. در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و در راستای انحصار سازی  با برنامه ریزی دقیق و با همکاری مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور، آقای دکتر ابراهیم حاجی زاده و با تایید کلیه اعضای کانون پروژه حذف رقبا از طریق پرونده سازی آغاز گردید. سعید سمیعی به عنوان طراح اصلی این نقشه و دوست همیشگی ابراهیم حاجی زاده با سوء استفاده از قدرت خود پرونده ای را در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام فعالیت بدون مجوز طرح نمودند. آقای محمدرضا علیزاده مقدم، کارچاق کن و دست راست سعید سمیعی با استفاده از دوستی نزدیک خود با بازرپرس شعبه رسیدگی کننده به پرونده ، دستور پلمپ دفاتر و فیلتر سایت های کلیه رقبا را می گیرد. نزدیکی بازپرس با آقای محمدرضا علیزاده مقدم بواسطه سابقه جبهه ای بوده که با یکدیگر داشتند. روش کار بدین شکل بوده که اقای سعید سمیعی درخواست ها را از طریق آقای محمدرضا علیزاده مقدم به نظر بازرپرس می رسانده و بازپرس نیز فقط آن ها را حتی بدون اینکه مطالعه کند امضا کرده و دستور اکید می دادند که بدون اطلاع موسسات آن را پلمپ نمایند تا به نوعی غافلگیران کنند.

این در حالیست که بسیاری از موسسات بیش از ده سال است که درخواست اخذ مجوز اعزام دانشجو کرده اند اما باند آقایان ابراهیم حاجی زاده و سعید سمیعی هیچگاه اجازه صدور چنین مجوزی را نداده است. یکبار پرونده ها گم می شود و بار دیگر بهانه های بنی اسراییلی مثل اینکه ما محدودیت صدور مجوز داریم! جالب این است که هیچگاه این محدودیت ها برای اقوام و بستگان و دوستان گرمابه و گلستان آقایان حاجی زاده و سمیعی وجود نداشته و ندارد. هر کسی که قصد گرفتن مجوز اعزام دانشجو دارد باید دم آقای سعید سمیعی و ابراهیم حاجی زاده را ببیند.

اجاره دادن مجوز موسسات اعزام دانشجو از ابداعات باند سعید سمیعی و ابراهیم حاجی زاده است که بعد از بگیر و ببندهای چند ماه گذشته حسابی رونق گرفته و از این راه پول هنگفتی بالغ بر چند میلیارد تومان به جیب زده اند. کافی است شما یک قرار ملاقات با آقای سعید سمیعی در دفتر کارش در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک هماهنگ کنید و نشان دهید که از نظر هزینه کردن برای گرفتن مجوز مشکلی ندارید آنوقت خواهید که دید که سریع با یک تماس با آقای ابراهیم حاجی زاده ظرف کمتر از دو هفته مجوزتان آماده است یا حداقل می توانید از یکی از دوستانشان مجوز اجاره کنید. اجاره دادن مجوز اعزام دانشجو از عمده محل های درآمد موسسه کاریابی سمیعی است.

و اما حالا شاکیان موسسه کاریابی بین المللی سمیعی روز به افزایش است بطوریکه تا کنون بیش از ۱۸ پرونده کیفری مختلف در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دلیل کلاهبرداری موسسه کاریابی بین المللی سعید سمیعی و پسرش مفتوح است. یکی از شگردهای کلاهبرداری موسسه کاریابی سمیعی این است که به مهندسین وعده می دهد که برای آن ها پیشنهاد شغلی خریداری میکند و از این طریق برای آن ها اقامت کاری اخذ میکند. خوشبختانه اخیراَ یکی از پرونده ها کیفری علیه آقایان سعید سمیعی و سینا سمیعی منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفراست شده و به زودی جهت ادای توضیح می بایست در دادگاه کیفری دو حضور پیدا کنند و این فرصت مناسبی با اشخاصی است که سر آن ها کلاه رفته است.